tłumaczenia kraków aorzel@wloski-tlumacz.pl
- 504261477

Prezentacja

• absolwentka filologii włoskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim
• w 1997 r. ustanowiona tłumaczem przysięgłym języka włoskiego przez Prezesa Sądu Wojewódzkiego w Krakowie
• w 2006 r. wpisana na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości pod numerem TP/1059/06
• wieloletnie doświadczenie w zakresie tłumaczeń uzyskane w handlowej spółce polsko-włoskiej