tłumaczenia kraków aorzel@wloski-tlumacz.pl
- 504261477

Inni tłumacze:

• Beata Bakalarz - Tłumacz języka włoskiego

• Barbara Nowak - Tłumacz języka włoskiego

• Jerzy Makowski - Tłumacz języka niemieckiego