tłumaczenia kraków aorzel@wloski-tlumacz.pl
- 504261477

Oferta

Wykonuję tłumaczenia z zachowaniem wysokich standardów jakościowych:


•uwierzytelnione: aktów, zaświadczeń, dyplomów, dokumentów samochodowych, tekstów prawniczych
•tekstów handlowych, umów i dokumentów spółek
•dokumentacji technicznej: instrukcji obsługi, katalogów, certyfikatów;
•tekstów reklamowych i marketingowych
•innych tekstów specjalistycznych


Tłumaczenia mogą być dostarczane na żądanie Klienta, na nośnikach informatycznych lub pocztą elektroniczną, w formie papierowej, pocztą tradycyjną lub kurierem.